HomeContactSitemapStel in als favoriet
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Zoek op de website
LMI Nederland Blog

Trends in leiderschap

Laatst bezocht ik de zomer-barbecue van onze partner HighTouch executive search. Ik raakte er in gesprek met de CEO van een multinational. Ergens in dat gesprek vroeg hij mij welke trends wij in Leiderschap waarnemen. Tot zover mijn inspiratiebron...
Gepost door LMI Nederland op 08 juli 2017 00:19:07
Bookmark and Share

Tags: 2017, Algemeen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Persoonlijk Leiderschap
Vervolgens bedacht ik mij dat het nuttig is om dat hier met je te delen. Zo kun je je bij deze trends aansluiten en je erop voorbereiden in de ontwikkeling van je organisatie.

LMI Blog Trends in leiderschap
Maatschappelijke trends
De trends in leiderschap worden vanzelfsprekend ingegeven door maatschappelijke trends. In de maatschappij zien we: 
 • Dat alles steeds sneller gaat,
  door snelle communicatie (computers, waaronder smartphones) en breed beschikbare informatie (internet).

 • Dat alles steeds complexer wordt,
  door internationalisering (bijvoorbeeld EU-juridisch) en snelle technologische ontwikkeling (door steeds hoger opgeleide mensen).
   
 • Dat mensen in toenemende mate meer vrijheid, balans en zelfontplooiing zoeken. 
Voor de fijnproevers: Natuurlijk is bovenstaande niet geheel uitputtend, maar het zijn belangrijke maatschappelijke trends waarbij ik de onderliggende ontwikkelingen ter verduidelijking even geschetst heb. 

Gevolgen voor leiderschap 
Dit heeft de volgende gevolgen voor leiderschap: 
 • Om op termijn te kunnen overleven moeten organisaties flexibel en snel inspelen op kansen en bedreigingen die zich van overal snel aandienen. Vooral in de wat grotere organisaties staat een top-down beslis-hiërarchie dit in de weg: Het topmanagement kan immers niet (meer) overal verstand van hebben en communicatielijnen werken belemmerend.
   
 • Een uitstekende oplossing en een duidelijke trend is de ontwikkeling naar wat wij ‘gedistribueerd leiderschap’ noemen. Daarbij zijn medewerkers, in lijn met een duidelijke strategie, ondernemend in hun onderdeel van de business. Denk daarbij aan medewerkers die op hun vakgebied kansen herkennen en ze vanuit een bepaald mandaat benutten.) Dit vraagt dus om een heldere bedrijfsstrategie en ondernemende medewerkers.
   
 • In Nederland zien we verder dat medewerkers vaker als zzp-ondernemer aan de slag gaan. Voor organisaties hebben flexibele arbeidskrachten natuurlijk voordelen maar ook nadelen zoals verminderde communicatie, motivatie en loyaliteit. Dit vergt van leiders dat ze helder en motiverend leidinggeven

Bovenstaande maakt duidelijk dat leiderschap in de volle breedte en in samenhang dient te worden ontwikkeld, op het vlak van zowel de organisatie als de persoon. Bij Leadership Management (LMI) hebben wij hiermee in Nederland en wereldwijd veel ervaring opgedaan. Neem dan ook gerust contact met ons op als u vragen hebt; een eerste verkenning is altijd gratis. 

Mijn vraag luidt ditmaal: Hoe speelt jouw organisatie in op bovenstaande trends?

Graag tot de volgende blog,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe krijg en behoud je de leiding over je leven?

In de huidige maatschappij worden veel mensen geleefd. Door de snelle en vele ontwikkelingen kunnen ze niet anders dan reageren op wat er gebeurt. Ze zijn reactief in plaats van proactief!
Gepost door LMI Nederland op 25 mei 2017 08:08:19
Tags: 2017, Algemeen, Doelen stellen, Doelstellingen, Effectief Leiderschap, Leiderschap Ontwikkelen, Persoonlijk Leiderschap

De boze leider

Een medewerker op de werkvloer kijkt even niet uit en stoot een stapel kwetsbare producten om. Vanuit het kantoor ziet zijn leidinggevende, de eigenaar, het gebeuren en hij stormt zijn kantoor uit om de medewerker de les te lezen…
Gepost door LMI Nederland op 19 Januari 2017 12:09:10
Tags: 2017, Algemeen, Effectief Leiderschap, Effectief Vergaderen, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Management, Persoonlijk Leiderschap

Hoe maak je training rendabel?

Je herkent vast de situatie: Je gaat een dag of een paar dagen naar een goede training of cursus. De koffie en het eten zijn uitstekend, de docent vertelt zinvolle dingen, en het is leuk… Daarna kom je weer op je werk. Er wordt extra aan je getrokken omdat je weg bent geweest en voordat je het weet ben je een paar weken verder. Op dat moment realiseer je je dat het rendement van de cursus of training NUL is en zal blijven!
Gepost door LMI Nederland op 26 september 2016 11:39:17
Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Doelstellingen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Persoonlijk Leiderschap, SMART doelen

Hoe zorg ik dat ik minder werk?

Enige tijd geleden gaf een topmanager bij een klant mij aan dat hij een normale werkweek wilde, want hij maakte werkweken van zo’n 70 uur. Dat was zijn uitdaging terwijl hij het LMI Effectieve Persoonlijke Productiviteit (EPP) programma doorliep. Misschien wil jij dat ook wel, dus
Gepost door LMI Nederland op 08 augustus 2016 13:37:05
Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Effectief Leiderschap, Effectief Vergaderen, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap, Time Management

Hoe is je bedrijf waardevol?

Stel, je hebt het allemaal goed voor elkaar. Je bedrijf/organisatie heeft een duidelijke visie en missie, een motiverende ‘stip aan de horizon’ waar naartoe wordt gewerkt. Alle medewerkers zijn hiermee bekend en het draait (weer) ‘lekker’! Als iemand je vraagt naar de waarden van de organisatie dan denk en zeg je “Voor die onzin hebben we geen tijd.”
Gepost door LMI Nederland op 22 juli 2016 14:18:21
Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills

Hoe zorg ik dat medewerkers initiatief nemen?

De Franse schrijver Victor Hugo, bekend van bijvoorbeeld de roman “Les Misérables”, definieerde het in de 19e eeuw als volgt: “Initiatief nemen is doen wat juist is zonder dat het gezegd wordt.”
Gepost door LMI Nederland op 03 juni 2016 10:56:37
Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap

Hoe raak je bevlogen?

Vorige week schreef ik over het aantrekken van bevlogen medewerkers. Ik schreef toen dat een essentiële voorwaarde hiervoor is dat je als leidinggevende zelf bevlogen bent. Maar hoe doe je dat? Hoe raak je bevlogen?
Gepost door LMI Nederland op 30 april 2016 17:34:32
Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap

Hoe trek ik bevlogen medewerkers aan?

De wereld wordt complexer en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Als bedrijf/organisatie moet je daarin mee, of je wilt of niet, om bij de tijd te blijven. Om die veranderslagen te kunnen blijven maken zijn bevlogen medewerkers broodnodig.
Gepost door LMI Nederland op 23 april 2016 16:56:36
Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap

Hoe betrokken en productief zijn uw medewerkers?

Recent onderzoek toont aan dat organisaties sinds het begin van deze eeuw in rap tempo de betrokkenheid en inzet van werknemers verliezen. Interessant is dat leidinggevenden hun eigen aandeel hierin in belangrijke mate onderschatten.
Gepost door LMI Nederland op 11 april 2016 20:10:09
Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap

Het 7-dagen attitudedieet

In de blog van vorige week heb ik aangegeven dat, als je positiever wilt gaan denken, er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Deze week een nieuwe weg: Het 7-dagen attitudedieet!
Gepost door LMI Nederland op 23 maart 2016 23:21:15
Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Effectief Vergaderen, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap

Hoe ontwikkel je positief denken?

De kracht van positief denken wordt alom geroemd. De voordelen van positief denken zijn duidelijk: Je voelt je prettiger en ook anderen hebben je graag om zich heen en zijn (eerder) bereid om iets voor je te doen. Zo trek je ook positieve resultaten aan.
Gepost door LMI Nederland op 23 maart 2016 23:04:02
Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Effectief Vergaderen, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap

Hoe positief ben je… eigenlijk?

Er is al veel gezegd en geschreven over positief denken; boeken zijn erover volgeschreven. Deze en komende weken zal ik hieraan wat aandacht besteden vanuit praktische en resultaatgerichte LMI insteek. Deze week help ik je de situatie herkennen.
Gepost door LMI Nederland op 17 maart 2016 22:25:56
Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap

LMI Nederland Blog

Het LMI Nederland blog behandelt alles dat te maken heeft met effectief leiderschap en management. 

Daarnaast zijn wij ook op de volgende sociale media actief:

  LMI Nederland Facebook      Twitter LMI Nederland

Inschrijven email

Wilt u op de hoogte gehouden worden als er een nieuw artikel wordt gepubliceerd?
Meld u dan hier aan.
E-Mail

Blog Onderwerpen