HomeContactSitemapStel in als favoriet
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Zoek op de website
LMI Nederland Blog

Trends in leiderschap

Laatst bezocht ik de zomer-barbecue van onze partner HighTouch executive search. Ik raakte er in gesprek met de CEO van een multinational. Ergens in dat gesprek vroeg hij mij welke trends wij in Leiderschap waarnemen. Tot zover mijn inspiratiebron...
Gepost door LMI Nederland op 08 juli 2017 00:19:07
Bookmark and Share

Tags: 2017, Algemeen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Persoonlijk Leiderschap
Vervolgens bedacht ik mij dat het nuttig is om dat hier met je te delen. Zo kun je je bij deze trends aansluiten en je erop voorbereiden in de ontwikkeling van je organisatie.

LMI Blog Trends in leiderschap
Maatschappelijke trends
De trends in leiderschap worden vanzelfsprekend ingegeven door maatschappelijke trends. In de maatschappij zien we: 
 • Dat alles steeds sneller gaat,
  door snelle communicatie (computers, waaronder smartphones) en breed beschikbare informatie (internet).

 • Dat alles steeds complexer wordt,
  door internationalisering (bijvoorbeeld EU-juridisch) en snelle technologische ontwikkeling (door steeds hoger opgeleide mensen).
   
 • Dat mensen in toenemende mate meer vrijheid, balans en zelfontplooiing zoeken. 
Voor de fijnproevers: Natuurlijk is bovenstaande niet geheel uitputtend, maar het zijn belangrijke maatschappelijke trends waarbij ik de onderliggende ontwikkelingen ter verduidelijking even geschetst heb. 

Gevolgen voor leiderschap 
Dit heeft de volgende gevolgen voor leiderschap: 
 • Om op termijn te kunnen overleven moeten organisaties flexibel en snel inspelen op kansen en bedreigingen die zich van overal snel aandienen. Vooral in de wat grotere organisaties staat een top-down beslis-hiërarchie dit in de weg: Het topmanagement kan immers niet (meer) overal verstand van hebben en communicatielijnen werken belemmerend.
   
 • Een uitstekende oplossing en een duidelijke trend is de ontwikkeling naar wat wij ‘gedistribueerd leiderschap’ noemen. Daarbij zijn medewerkers, in lijn met een duidelijke strategie, ondernemend in hun onderdeel van de business. Denk daarbij aan medewerkers die op hun vakgebied kansen herkennen en ze vanuit een bepaald mandaat benutten.) Dit vraagt dus om een heldere bedrijfsstrategie en ondernemende medewerkers.
   
 • In Nederland zien we verder dat medewerkers vaker als zzp-ondernemer aan de slag gaan. Voor organisaties hebben flexibele arbeidskrachten natuurlijk voordelen maar ook nadelen zoals verminderde communicatie, motivatie en loyaliteit. Dit vergt van leiders dat ze helder en motiverend leidinggeven

Bovenstaande maakt duidelijk dat leiderschap in de volle breedte en in samenhang dient te worden ontwikkeld, op het vlak van zowel de organisatie als de persoon. Bij Leadership Management (LMI) hebben wij hiermee in Nederland en wereldwijd veel ervaring opgedaan. Neem dan ook gerust contact met ons op als u vragen hebt; een eerste verkenning is altijd gratis. 

Mijn vraag luidt ditmaal: Hoe speelt jouw organisatie in op bovenstaande trends?

Graag tot de volgende blog,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

De boze leider

Een medewerker op de werkvloer kijkt even niet uit en stoot een stapel kwetsbare producten om. Vanuit het kantoor ziet zijn leidinggevende, de eigenaar, het gebeuren en hij stormt zijn kantoor uit om de medewerker de les te lezen…
Gepost door LMI Nederland op 19 Januari 2017 12:09:10
Bookmark and Share

Tags: 2017, Algemeen, Effectief Leiderschap, Effectief Vergaderen, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Management, Persoonlijk Leiderschap
Ik was er getuige van nadat deze leidinggevende als mogelijke nieuwe klant was aangedragen. Dit was zeker een mooi punt om in een ontwikkeltraject mee te nemen.

LMI Blog De boze leider
We zijn allemaal weleens boos
Boosheid is een volstrekt natuurlijke emotie. Het omvat onder andere ook stress, vernedering, jaloersheid, stilzwijgen, hevige discussie, frustratie, negativiteit, rebellie, kortaf zijn en koppigheid. En juist omdat we door boos te zijn veel energie loslaten veroorzaakt boosheid vaak materiële en immateriële schade; het komt onze relaties niet ten goede. Wel jammer, want we bedoelen het allemaal zo goed! 

Waarom zijn we boos? 
Boosheid ontstaat simpelweg doordat dingen niet gaan zoals we willen. Vaak onderdrukken we het gevoel van boosheid, ook omdat boos worden sociaal (en zeker op de werkplek) ongewenst is. Al deze onderdrukte gevoelens hopen echter wel op totdat op een bepaald moment de bekende ‘druppel’ de bom laat barsten. Die druppel kan een heel onschuldig iets of iemand zijn. 

Als je merkt dat je boos (gefrustreerd, gestrest, kortaf, o.i.d.) bent heeft het dus niet zoveel zin om te gaan bedenken waardoor het komt; waarschijnlijk hebben veel dingen in het verleden eraan bijgedragen. 

Hoe kun je hiermee het beste omgaan? 
De energie van de onderdrukte gevoelens zitten in je lichaam als lucht in een drukvat. Om een explosie te voorkomen helpt het om 
 • je te realiseren dat niet alles gaat zoals jij het wilt en alle negatieve gebeurtenissen zo snel mogelijk van je af te zetten. Dat vergt een mentale ontwikkeling naar meer positief denken. (Let op: Echt positief denken doe je zonder erbij na te denken!) 
 • de energie achter je boosheid in te zetten om constructieve dingen te doen; dingen die nodig even moeten gebeuren en waar je zo vaart achter zet. Dat is ook de natuurlijke bedoeling van boosheid als emotie: hindernissen gemakkelijker kunnen nemen. Niet voor niets hoor je regelmatig “Als ik me even kwaad maak dan is het zo gebeurd.” Sporten kan overigens ook zo’n constructieve actie zijn (waarbij je dan natuurlijk wel moet uitkijken dat dit voor jezelf of anderen niet destructief uitpakt). 
De bovengenoemde leidinggevende heeft overigens een LMI Effectief Persoonlijk Leiderschap ontwikkelprogramma doorlopen, waarna hij zijn medewerkers constructief hielp wanneer er soms eens iets misging. Als vanzelf ging het vervolgens steeds minder vaak mis! :-)

Mijn vraag: Wanneer was jij het laatst, thuis of op je werk, boos en hoe ging je daarmee om?

Graag tot de volgende blog,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 1 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe maak je training rendabel?

Je herkent vast de situatie: Je gaat een dag of een paar dagen naar een goede training of cursus. De koffie en het eten zijn uitstekend, de docent vertelt zinvolle dingen, en het is leuk… Daarna kom je weer op je werk. Er wordt extra aan je getrokken omdat je weg bent geweest en voordat je het weet ben je een paar weken verder. Op dat moment realiseer je je dat het rendement van de cursus of training NUL is en zal blijven!
Gepost door LMI Nederland op 26 september 2016 11:39:17
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Doelstellingen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Persoonlijk Leiderschap, SMART doelen
Vandaag sprak ik een enthousiaste manager die ik een oplossing kan bieden voor exact die situatie! Zijn teamleden waren allemaal naar Breda gereisd om zichzelf beter te leren kennen, hun toekomst in kaart te brengen en vervolgstappen te bedenken. Na de training was iedereen erg enthousiast en ging het leven weer verder, maar steeds als de manager vroeg naar de voortgang bleek die er om allerlei redenen niet te zijn. Hoe kan dat? 

Daarvoor zijn grofweg twee redenen aan te dragen:
LMI Blog Training rendabel maken
 1. De attitude bleef onveranderd!
  De cursus was motiverend, maar die motivatie was snel verdwenen omdat hij van buitenaf kwam. Om langdurig gemotiveerd te zijn en blijven moet de motivatie 'van binnenuit' komen; je moet het zelf echt graag willen.

 2. Gewoonten bleven onveranderd!
  Om dingen anders te gaan doen is extra energie nodig. Elke natuurkundige kan u vertellen dat een verandering van richting energie kost; de natuurlijke en ‘energiezuinige’ manier om door te gaan is om hetzelfde te blijven doen.
De oplossing omvat met name de volgende ingrediënten: 
 • Zorg voor duidelijke en motiverende doelen (persoonlijk waardevol, niet te hoog en niet te laag gesteld, en begin met kleine stapjes);

 • Begeleid/Coach/Train in de dagelijkse praktijk op basis van de doelen; dicht bij de werkvloer. Zorg voor een veilige leeromgeving, waar ruimte is om fouten te maken;

 • Draag op basis van de te bereiken doelen met regelmaat direct toepasbare kennis aan (niet te veel en niet te weinig) en controleer wat daarmee gedaan wordt.
Hoewel de oplossing zich dus globaal snel laat omschrijven kent het goed implementeren ervan wel de nodige haken en ogen. De ontwikkelprogramma’s van LMI zijn al 50 jaar op deze werkwijze gebaseerd en worden nog steeds doorontwikkeld. Bel mij, of één van mijn collega’s daarom gerust op als je wat hulp kunt gebruiken bij het implementeren van bovenstaande; het advies is gratis omdat wij geen adviesbureau zijn :-)

Mijn vraag laat zich deze keer raden: Welk rendement behaal jij momenteel op de investeringen in training, cursussen en ontwikkeling van jezelf en je medewerkers?

Graag tot de volgende blog,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe zorg ik dat ik minder werk?

Enige tijd geleden gaf een topmanager bij een klant mij aan dat hij een normale werkweek wilde, want hij maakte werkweken van zo’n 70 uur. Dat was zijn uitdaging terwijl hij het LMI Effectieve Persoonlijke Productiviteit (EPP) programma doorliep. Misschien wil jij dat ook wel, dus
Gepost door LMI Nederland op 08 augustus 2016 13:37:05
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Effectief Leiderschap, Effectief Vergaderen, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap, Time Management
Hoe pak je dat dan aan?

LMI Blog Minder werken
 1. Krijg je doel scherp: Hoeveel wil je minder werken en waarom? Wat ga je doen in de tijd die je straks niet meer werkt?

 2. Besluit of je je werk nog wel leuk vindt, of dat je liever een (iets) andere job zou vervullen. Dit betekent niet direct dat dat dan een minder drukke baan zou moeten zijn, maar als je je werk leuk vindt dan voelt het direct al minder druk.

 3. Vervolgens is het zaak dat je een andere kijk krijgt op je werk, waardoor je anders en slimmer gaat werken. Word je bewust van hoe je (onbewust) tegen dingen aankijkt, besluiten neemt en dingen doet. Daar zijn praktische methodes en oefeningen voor die je zonder dat het veel tijd kost in de dagelijkse praktijk kunt meenemen. Dat zijn er helaas teveel om hier te behandelen. Daarom enkele voorbeelden:

  • Zorg dat je een overzicht hebt van wat er moet gebeuren en werk daar doelgericht naar toe. Werk met een actiepuntenlijst met duidelijke prioriteiten.

  • Vaak wordt 80% van het resultaat geboekt in 20% van de tijd! Bepaal welke activiteiten daarvoor zorgen en ga er meer van doen; schrap of delegeer activiteiten die onvoldoende bijdragen. Werk bewust aan de ontwikkeling van jezelf en anderen. Zorg dat je stapje-voor-stapje in de praktijk steeds beter wordt.

 4. Daarna is het natuurlijk nog steeds mogelijk dat je voor je gevoel nog steeds teveel werkt omdat er gewoon structureel teveel moet gebeuren. Wellicht is het dan handig om de taken op het werk anders te verdelen of misschien zelfs een nieuwe kracht in te huren. Niemand is erbij gebaat als je overspannen thuis komt te zitten!
Overigens heeft bovengenoemde EPP-deelnemer het voor elkaar gekregen dat hij zijn wekelijkse werk in ongeveer 50 uur af kreeg. Dat voelde voor hem goed, maar ook voor zijn werkgever. Een andere werkgever berekende laatst het rendement in geld en kwam uit op 52% in het eerste jaar. In onze ervaring pakt minder werken op deze manier voor alle partijen vrijwel altijd positief uit; reden om dit waar nodig zeker te overwegen.

Mijn vraag aan jou luidt deze week: Hoe goed voel jij je, als je eerlijk bent, bij het aantal uren dat je wekelijks werkt?

Graag tot de volgende blog,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe is je bedrijf waardevol?

Stel, je hebt het allemaal goed voor elkaar. Je bedrijf/organisatie heeft een duidelijke visie en missie, een motiverende ‘stip aan de horizon’ waar naartoe wordt gewerkt. Alle medewerkers zijn hiermee bekend en het draait (weer) ‘lekker’! Als iemand je vraagt naar de waarden van de organisatie dan denk en zeg je “Voor die onzin hebben we geen tijd.”
Gepost door LMI Nederland op 22 juli 2016 14:18:21
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills
Heel begrijpelijk! Je bent namelijk goed georganiseerd en de dagelijkse drukte vraagt om doordachte en praktische oplossingen. Nadenken over ‘waarden van de organisatie’ klinkt als vaag en van weinig praktische waarde; waarom zou je tijd vrijmaken om ‘logische’ waarden als ‘winstgevendheid’, ‘eerlijkheid’ en dergelijke te gaan benoemen?

LMI Blog Hoe is je bedrijf waardevol? Het nut van waarden 
De bedrijfskunde leert dat het voor een bedrijf nuttig is om de gewenste waarden vast te stellen omdat je daarmee bepaalt waar het bedrijf voor staat. Het helpt iedereen in het bedrijf te bepalen hoe hij/zij zich moet gedragen en welke besluiten, doelen en acties wel of niet in lijn liggen met hoe het bedrijf wil zijn. 

Een voorbeeld: In de jaren ‘90 solliciteerde ik op de (voor mijn geheel nieuwe) functie van verkoper bij een softwareleverancier. Tijdens het sollicitatiegesprek werd mij duidelijk gemaakt dat, ongeacht wat de klant zou vragen, de verkoper altijd moest aangeven dat hun software dit mogelijk maakte. Omdat ik de software goed kende wist ik dat dat niet waar kon worden gemaakt dus vroeg ik hoe dat dan zat … Ik werd ongeschikt geacht en was daar eerlijk gezegd heel blij om. Dit bedrijf had de waarden ‘eerlijkheid’ en ‘integriteit’ blijkbaar niet hoog in het vaandel staan. De vraag was en is natuurlijk of zij daarvoor bewust hadden gekozen; het vaststellen en doorvoeren van de juiste waarden had dit waarschijnlijk kunnen voorkomen. 

De waarde van waarden 
De medewerkers van de bovenbeschreven softwareleverancier zullen er zeker van overtuigd zijn geweest dat zij juist handelden. In hun belevingswereld moet de zakenwereld een harde wereld zijn geweest waarin voor omzet moet worden gevochten. Dat is geen slechte, maar wel een weinig liefdevolle belevingswereld waarmee zij zichzelf en hun (mogelijke) klanten helaas een mindere dienst bewezen. Het bedrijf bestaat inmiddels ook niet meer. 

Een klant, en inmiddels goede vriend, gaf mij onlangs in een gesprek over de missie en visie van zijn bedrijf aan dat zij ‘alles doen om de klant gelukkig te maken’ omdat hij en zijn medewerkers daarvan energie krijgen. Dit bedrijf is innovatief, heeft toegewijde en enthousiaste medewerkers en floreert. 

Hoewel hier maar een paar voorbeelden zijn gegeven, kan ik uit ervaring het volgende stellen: Waarden bepalen wat je bedrijf is en maken of breken het succes van je organisatie. Het is dus goed om de waarden vast te leggen en ze aan elke medewerker mee te geven (of, mooier gezegd, ze in de organisatiecultuur te verankeren). 

Mijn vraag luidt deze ditmaal: Welke duidelijke waarden hanteert jouw organisatie of bedrijf?

Graag tot de volgende blog,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe zorg ik dat medewerkers initiatief nemen?

De Franse schrijver Victor Hugo, bekend van bijvoorbeeld de roman “Les Misérables”, definieerde het in de 19e eeuw als volgt: “Initiatief nemen is doen wat juist is zonder dat het gezegd wordt.”
Gepost door LMI Nederland op 03 juni 2016 10:56:37
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap
Wat hij niet schreef is dat iederéén initiatief kan nemen. In een werkomgeving gaat het dan bijvoorbeeld om een nieuw idee of andere werkwijze, maar ook om het helpen van een collega die het druk heeft of ergens even niet uit komt.

LMI Blog Hoe zorg ik dat medewerkers initiatief nemen?
Als leidinggevende kun je als volgt bevorderen dat medewerkers initiatief nemen:

 1. Zorg dat er een enthousiasmerende visie is en zorg dat medewerkers daaraan worden herinnerd. Laat medewerkers ook hun persoonlijke doelen benoemen en visualiseren. Leg een duidelijke koppeling tussen het bereiken van deze visie en doelen en de werkzaamheden van de medewerker.

 2. Geef duidelijk aan welke eindresultaten er van elke medewerker verwacht worden. Geef waar mogelijk ook de vrijheid en het vertrouwen om dit op een eigen manier te bereiken (dat geeft zelfvertrouwen). Stel daarbij wel altijd duidelijk opleverdata die uitdaging bieden; de beste ideeën en initiatieven ontstaan wanneer mensen worden uitgedaagd.

 3. Begeleid en train je medewerkers waar nodig om de nodige vaardigheden op te doen of te verbeteren. Leer hen doelen te stellen en bereiken, productief te zijn, goed te communiceren en samen te werken, zichzelf te motiveren, etc. (bijvoorbeeld middels een LMI “Effectieve Persoonlijke Productiviteit” ontwikkelprogramma).

 4. Schep een prettige werkomgeving die creativiteit stimuleert en die het maken van fouten toestaat. Leer medewerkers om kansen te herkennen en te beoordelen welke initiatieven zullen bijdragen aan het succes van het bedrijf.

 5. Accepteer dat elk initiatief kan falen óf tot succes kan leiden! (Vanzelfsprekend minimaliseer je het falen.) Geef altijd het vertrouwen dat initiatieven gewaardeerd worden. Erken de inspanningen van medewerkers altijd, ongeacht het resultaat, en vraag wat de leerpunten zijn. Beloon succes altijd. (En dat kan ook gewoon met een schouderklopje of op een andere door de persoon gewaardeerde wijze.)

… En natuurlijk geldt ook hier de gouden regel: Geef zelf het goede voorbeeld!

Mijn vraag deze keer luidt: Op welke van de bovenstaande punten kun je het nog beter doen? (Neem vervolgens het initiatief om dit te verbeteren )

Graag tot de volgende blog,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.
of lees onze brochure over Effectief Motiverend Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe raak je bevlogen?

Vorige week schreef ik over het aantrekken van bevlogen medewerkers. Ik schreef toen dat een essentiële voorwaarde hiervoor is dat je als leidinggevende zelf bevlogen bent. Maar hoe doe je dat? Hoe raak je bevlogen?
Gepost door LMI Nederland op 30 april 2016 17:34:32
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap
Het begint met nieuwsgierigheid
Wakker je nieuwsgierigheid zoveel mogelijk aan zodat je een sterke basis hebt. Iedereen bezit een aangeboren nieuwsgierigheid. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die hun omgeving verkennen. Door geduldig te zijn en aan te moedigen leidt nieuwsgierigheid tot leren.

LMI Blog Hoe raak je bevlogen?
Soms zijn dat geduld of die aanmoediging er niet, of niet geweest, waardoor de natuurlijke nieuwsgierigheid (en het leren) onderdrukt zijn.
In eerdere blogs beschreef ik dit jaar enkele technieken om deze ‘conditionering’ op te heffen; blader gerust eens terug.

Uit nieuwsgierigheid ontstaan interesses
Nieuwsgierigheid richt zich meestal in brede zin
op de omgeving. Uit de vele onderwerpen waarnaar je nieuwsgierig bent zijn er altijd wel een paar waarin je interesse hebt. Enthousiasme en bevlogenheid ontstaan uit dergelijke interesses!

Wellicht heb je al werk dat je interesseert terwijl je toch niet echt bevlogen (meer) bent: De eerste golven van nieuwsgierigheid zijn bevredigd. Dan kun je een ander vakgebied zoeken of je nieuwsgierigheid opnieuw aanwakkeren. Nieuwsgierigheid kun je aanwakkeren door jezelf vragen te stellen waarop je het antwoord nog niet weet. 

Doe kennis op
Om enthousiast en bevlogen te raken is het essentieel dat je kennis opdoet op het gebied dat je interesseert. Door kennis heb je overzicht, bepaal je waaraan je wilt werken en ontwikkel je het geloof dat je je doelen kunt bereiken. Kennis biedt bescherming tegen aanvallen van twijfel, angst, zorgen en besluiteloosheid.

Test en versterk je overtuigingen
We zeggen vaak dat we ergens in geloven. Maar echt geloven is gebaseerd op kennis die emotioneel en ‘aan den lijve’ is getest. Bijvoorbeeld: Je hebt interesse in voetbal en je weet er alles over. Je hebt ook gelezen dat het fantastisch is om in een vol stadion te voetballen. Dat ga je echter pas echt geloven wanneer je zelf een keer in een vol stadion hebt gevoetbald.

Samenvattend: Met nieuwsgierigheid ontdek en ontwikkel je een interesse. Kennis geeft richting aan je ontwikkeling en aan je werk waardoor echt geloof ontstaat. Versterk deze vier componenten en je raakt bevlogen. Echt! 

Mijn vraag van deze week: Wat interesseert jou in je werk en wat weet je hierover nog niet?

Graag tot volgende week,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.
of lees onze brochure over Effectief Motiverend Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe trek ik bevlogen medewerkers aan?

De wereld wordt complexer en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Als bedrijf/organisatie moet je daarin mee, of je wilt of niet, om bij de tijd te blijven. Om die veranderslagen te kunnen blijven maken zijn bevlogen medewerkers broodnodig.
Gepost door LMI Nederland op 23 april 2016 16:56:36
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap
LMI laat organisaties beter renderen door de mensen te versterken; wij werken met name met directie en management. Adviseren of het werven van personeel vallen buiten ons werkveld. Toch kan ik vanuit ervaring wel iets te zeggen over het aantrekken van dergelijke bezielde en gedreven medewerkers.

LMI Blog bevlogen medewerkers aantrekken
Waaraan herken ik haar/hem?
Wat maakt een medewerker bevlogen? Deze medewerker zit lekker in z’n vel, is enthousiast, geïnspireerd, stopt veel energie in het werk en neemt collega’s op sleeptouw. En een bevlogen medewerker blijft bevlogen door zelfmotivatie! 

Dat hij/zij goede resultaten boekt is niet direct vanzelfsprekend maar op de langere termijn wel belangrijk om een bevlogen medewerker te (kunnen) blijven. Let er daarom goed op dat een nieuwe medewerker in staat is om de functie goed uit te voeren. 

Hoe trek ik de gewenste medewerkers aan? 
Hoewel zelfmotivatie de sleutel tot bevlogenheid is, moet je als werkgever wel de juiste voedingsbodem bieden: 
 • Zorg voor een sterk motiverende missie en visie: Mensen willen onderdeel zijn van een groter geheel; iets dat zij in hun eentje niet voor elkaar boksen; 
 • Zorg voor een goede, positieve werksfeer. Een leuk team waarin iedereen elkaar ook helpt is goud waard; 
 • Zorg voor een prettige werkomgeving: Een schoon en opgeruimd pand met voldoende licht en met apparatuur die werkt. Repareer direct wat stuk gaat. 
Als je sollicitanten uitnodigt voor een gesprek zal bovenstaande hen helpen om enthousiast te worden. 

Tot slot het belangrijkste: Zorg dat je zelf bevlogen bent!!! Immers, hoe kan iemand bevlogen raken en blijven als jij dat als leidinggevende zelf niet (meer) bent? 

De vraag van de week luidt dan ook: Hoe bevlogen ben jij?

Graag tot volgende week,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.
of lees onze brochure over Effectief Motiverend Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe betrokken en productief zijn uw medewerkers?

Recent onderzoek toont aan dat organisaties sinds het begin van deze eeuw in rap tempo de betrokkenheid en inzet van werknemers verliezen. Interessant is dat leidinggevenden hun eigen aandeel hierin in belangrijke mate onderschatten.
Gepost door LMI Nederland op 11 april 2016 20:10:09
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap
Frappant!
LMI Blog Betrokken en productieve medewerkers
 1. Geeft de leidinggevende (steeds) meer verantwoordelijkheid?
 2. Geeft de leidinggevende (steeds) interessanter werk?
 3. Geeft de leidinggevende
  welgemeende complimenten?
Een ‘Ja’ op deze vragen geeft aan dat het management de medewerkers bij het bedrijf betrekt, waardoor zij zich meer voor het bedrijf inzetten. De leidinggevenden beantwoordden deze vragen bevestigend met 48%, 51% en 80%, terwijl hun medewerkers deze zelfde vragen met slechts 10%, 5% en 14% bevestigden!

Ander onderzoek toont aan dat externe motivatie de betrokkenheid van medewerkers met name aantast in functies waar creativiteit en initiatief nodig zijn. Dat zijn precies de functies die tegenwoordig het succes van organisaties bepalen. Alleen al in de VS worden de kosten jaarlijks daarom op zo’n 500 miljard geschat!

Hoe is dit te verklaren?
 • Vanaf de werkvloer: In een tijd waarin (cijfers uit de VS) de zakelijke complexiteit jaarlijks met 6,8% toeneemt en waarin binnenkort slechts 1 op de 4 startende bedrijven overleeft neemt de druk op medewerkers alleen maar toe. Ook de steeds verder dalende gemiddelde bedrijfs-levensverwachting (momenteel 14 jaar) maakt het steeds moeilijker om medewerkers betrokken te houden.
 • Vanuit de top: Het aantal top-executives dat ontevreden is met de leiderschapsontwikkeling in de eigen organisatie stijgt al jaren; van 47% in 2003 gaat het in een vrijwel rechte lijn omhoog naar 81% in 2014. Vier van de vijf executives zijn dus ontevreden!
De oplossing
Bovenstaande maakt duidelijk dat medewerkers in staat moeten worden gesteld om met de toenemende druk om te gaan. Het management is aan zet om een cultuur te scheppen waarin de betrokkenheid en inzet van medewerkers wordt vergroot. Een cultuur waarin de zelfmotivatie van medewerkers wordt bevorderd en ze minder worden ‘gemanaged’. Slechts zo’n 3% van de bedrijven is momenteel op de goede weg.

Experts zijn het er daarom over eens dat het tijd is voor een nieuw management-model. Om dat te implementeren is leiderschapsontwikkeling nodig waarover bovengenoemde top-executives wèl tevreden kunnen zijn.

De praktijk leert ons keer op keer dat leiderschap niet in een klas kan worden ontwikkeld; je kunt er de kennis maar niet de vaardigheid opdoen. Bovendien blijkt na een training of cursus hooguit 5% van de aangereikte kennis te worden toegepast. Om leiderschap echt te beheersen, om onbewust bekwaam te worden, zijn ontwikkeling, toepassing en feedback in de praktijk nodig. Leiderschap ontwikkel je met name door uitdagende persoonlijke ervaringen en niet in een cursus of training.

In een eerdere blog schreef ik al eens over het belangrijke verschil tussen echte leiderschapsontwikkeling en opleidingen, cursussen en trainingen. Een tip: Als het rendement van de investering in leiderschapsontwikkeling niet al tijdens het ontwikkeltraject in geld kan worden gemeten, zoek dan een betere investering!

De vraag van deze week: Hoe beantwoorden medewerkers in uw bedrijf bovenstaande drie vragen?

Graag tot volgende week,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.
of lees onze brochure over Effectief Motiverend Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Het 7-dagen attitudedieet

In de blog van vorige week heb ik aangegeven dat, als je positiever wilt gaan denken, er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Deze week een nieuwe weg: Het 7-dagen attitudedieet!
Gepost door LMI Nederland op 23 maart 2016 23:21:15
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Effectief Vergaderen, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap
Schrijf de volgende zeven opdrachten elk op een kaartje waarvan je er elke dag één bij je draagt. Gebruik wekelijks elke weekdag een andere opdracht. Denk en werk gedurende de dag aan die opdracht.

LMI Blog Het 7-dagen attitudedieet
Dag 1: Voed je geest
Voed je geest bewust met positieve invoer. Lees inspirerende verhalen van mensen die moeilijke omstandigheden hebben overwonnen. Beluister motiverende geluidsopnamen. Vijftien minuten van deze invoer geven je week een prima start. 

Dag 2: Zie al het goede om je heen
Open je geest voor al het goede dat om je heen gebeurt. Neem de tijd om het te zien en te waarderen. Noteer minimaal 20 goede dingen die je op dag 2 zijn overkomen. Schrijf alles op, ook de kleinste dingen zoals bijvoorbeeld een vrolijk “goedemorgen” van een onbekende op straat. 

Dag 3: Wees dankbaar
Dankbaarheid maakt je vrolijker en bouwt relaties. Dus bedenk waarvoor je dankbaar bent en bedank mensen in woord, gebaar of gedachten. Dankbaar zijn is een van de beste dingen die je voor jezelf en je naasten kunt doen. 

Dag 4: Denk positief over jezelf
Praat positief tegen jezelf (en dat mag ook in gedachten ). Zeg dingen als “Ik ben blij met mezelf”, “ik geloof in mezelf” of “Ik kan het!”. Zeg het jezelf talloze keren gedurende de dag. Hoe vaker je dit tegen jezelf zegt des temeer je het zult voelen, geloven en zijn. 

Dag 5: Praat alleen positief 
Leg jezelf de discipline op om alleen maar positief te praten, ten minste één dag elke week. Doe wat je kunt om over alles optimistisch te praten: Over je werk, je klanten, je manager, je kinderen, je gezondheid en je toekomst. Zoek iets dat je leuk vindt en maak er een opmerking over. Schrap alle negatieve opmerkingen uit je gesprekken. Misschien is dit wel het moeilijkste wat je ooit doet maar het geeft je de controle over je attitude. 

Dag 6: Doe positieve dingen voor anderen 
Doe dit regelmatig, maar met name op deze zesde dieetdag. Hiervan krijg je zo’n goed gevoel dat je stress er enorm door vermindert. Als je anderen helpt geeft je dit een gevoel van warmte en energie dat nog lang blijft hangen. 

Dag 7: Probeer iets nieuws
Sleur doodt optimisme. Als je je geest en lichaam niet af en toe op een andere manier gebruikt word je sneller oud en negatief. Dus probeer op de zevende dag iets nieuws: Ga naar een museum. Spreek een onbekende aan. Rijd een andere route. Het zal je verbazen hoe vrolijk je hiervan wordt! 

Mijn vraag aan jou deze week: Durf jij deze uitdaging aan te gaan?

Graag tot volgende week,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe ontwikkel je positief denken?

De kracht van positief denken wordt alom geroemd. De voordelen van positief denken zijn duidelijk: Je voelt je prettiger en ook anderen hebben je graag om zich heen en zijn (eerder) bereid om iets voor je te doen. Zo trek je ook positieve resultaten aan.
Gepost door LMI Nederland op 23 maart 2016 23:04:02
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Effectief Vergaderen, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap
Verschillende niveaus
Vorige week heb je in mijn blog kunnen lezen dat er diverse niveaus van positief denken zijn. Het niveau waarop je denkt geeft aan hoe ontwikkeld je bent; hoe meer je ontwikkeld bent, hoe positiever je denkt. Deels is dit bij geboorte al bepaald en daarna kun je het zelf verder ontwikkelen of teniet (laten) doen. Personen en omstandigheden zijn daarbij ook van belang. Positief denken wordt bepaald door wat je BENT en niet om wat je hebt of doet!

LMI Blog Hoe ontwikkel je positief denken
Concrete ontwikkelstappen
Er zijn, ook in dit geval, vele wegen die naar Rome leiden. Bepaalde wegen zijn sneller of beter te bereizen. Wat comfortabel reist hangt met name af van wat voor jou passend of comfortabel voelt. Deze en volgende week zal ik er twee bespreken.

Loslaten
Van nature dacht ik zelf gelukkig al redelijk positief, maar het kan altijd beter, toch? De methode die ik zelf nu continu gebruik is die van ‘loslaten’. De onderliggende gedachte is dat je je aan van alles en nog wat hecht: Aan je ideeën, aan je werk, aan je hobbies, aan je auto, aan geliefden, etcetera. De kunst van het ‘loslaten’ is dan om ervoor te zorgen dat je er niet (krampachtig) aan vasthoudt, maar het accepteert en waardeert om wat het IS. Daardoor neemt stress af, zit je lekkerder in je vel en denk je steeds positiever.

Een voorbeeld
Een jongen wil verkering met een meisje. In plaats van hiervan een ‘heilig moeten’ te maken denkt hij “Het is mooi als het gebeurt, maar als het niet gebeurt is ze nog steeds heel lief”. Zo laat hij het los, vergroot zijn kansen, en bespaart zichzelf veel stress. 

Het gaat te ver om de techniek van het loslaten volledig in deze blog te beschrijven. Een boek dat dit uitstekend beschrijft is het het boek “Letting Go” door dr. David Hawkins. Helaas is dit alleen Engelstalig verkrijgbaar, maar wel ook als audioboek. 

Mijn vraag van de week: Waaraan houd jij zoveel vast dat je het beter kunt loslaten?

Graag tot volgende week,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe positief ben je… eigenlijk?

Er is al veel gezegd en geschreven over positief denken; boeken zijn erover volgeschreven. Deze en komende weken zal ik hieraan wat aandacht besteden vanuit praktische en resultaatgerichte LMI insteek. Deze week help ik je de situatie herkennen.
Gepost door LMI Nederland op 17 maart 2016 22:25:56
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap
Een half jaar geleden reed ik met mijn dochter ’s-Avonds, onderweg naar huis, de file in. We stonden net stil toen we een grote klap hoorden en voelden: Een jonge man had ons van achteren aangereden. Nu kon ik, volgens een boek dat ik laatst las, kiezen uit diverse eerste reacties:
LMI Blog Hoe positief ben je
 1. “Wat maakt het ook uit; dit soort dingen gebeuren mij altijd.” 
 2. “De auto is zo beschadigd dat hij waarschijnlijk nooit meer dezelfde zal zijn. Het leven is niks. Dit gaat me, als ik al niets zelf moet betalen, vast een hoop tijd kosten.” 
 3. “Die man is vast woest. Straks gaat hij nog met me op de vuist. En als hij dat niet doet dan krijgen ze vast de auto niet goed meer of gaat de reparatie het nodige kosten.” 
 4. “Dat komt goed uit. Misschien kan ik hier wel een slaatje uit slaan.” 
 5. “Wat een idioot! Die verdient een flinke tik op zijn neus.” 
 6. “Let dan ook op hoe je rijdt, stommeling! Mijn God! De wereld loopt vol met dit soort idioten. Hoe durft hij mijn auto te beschadigen. Wie denk ‘ie wel dat ‘ie is!?” 
 7. “Ach, We zijn allebei verzekerd. Ik zal het formulier even met hem invullen. Is vervelend maar ik regel het wel met hem.” 
 8. “Dit soort dingen gebeuren soms als je 40.000 Km per jaar rijdt.” 
 9. “Hoe kan ik deze man geruststellen? Hij hoeft zich hier niet slecht over te voelen. Even het formulier invullen en dan kunnen we het samen vast prima vinden.” 
 10. “Het had erger gekund; er zijn geen gewonden. Het is toch alleen maar geld en tijd. De verzekering lost het wel op. De man zal zich wel rot voelen; dat is natuurlijk. Niets aan te toen. Het is maar een klein ongemak.” 
 11. “Even praktisch zijn. Ik wil dit even snel afhandelen zodat mijn dochter op tijd naar bed kan. Hoe kunnen we dit het meest efficiënt oplossen?” 
 12. “Ik hoop dat de man niet overstuur is; ik zal hem even kalmeren. Misschien wil hij het buiten de verzekering regelen en kan ik hem helpen. Dit stelt eigenlijk niets voor.” 
 13. “Ach, op de achterklep zitten toch al wat krassen en die kunnen nu in het herstel mooi worden meegenomen. En hé, volgens mij ken ik die man. Volgens mij heeft hij een eigen bedrijf. Misschien kunnen we eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Leuk!” 
De laatste reactie is vanzelfsprekend de meest positieve. Als ik eerlijk ben kwam ik destijds op 10 uit. 

Mijn vraag van deze week: Bepaal voor jezelf eens eerlijk wat jouw reactie zou zijn. Vanaf volgende week volgen praktische tips voor meer positiviteit! 

Graag tot volgende week, 
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Toverformule!

Je kent ze waarschijnlijk ook, ondernemers die naar het lijkt echt alles voor elkaar krijgen. Het lijkt wel of ze de juiste toverformule gevonden hebben. Maar met simsalabim kom je er niet, zelfs mijn kleindochter van vier jaar is daar al lang achter.
Gepost door LMI Nederland op 09 maart 2016 20:45:00
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills
Maar hoe dan wel? Daar ik dagelijks met vele ondernemers samen zit heb ik de juiste formule en veel van de noodzakelijke magische ingrediënten gevonden! Kort samengevat is de formule MVST. Het betreft hier de Missie Visie Strategie van je onderneming en talentontwikkeling van alle betrokkenen. Dat lijkt dus redelijk overzichtelijk. Een heldere visie is beknopt, leesbaar en vooral herkenbaar voor eenieder binnen de onderneming.

LMI Blog Toverformule
Met deze wetenschap gewapend kunnen de juiste actieplannen/doelstellingen ontwikkeld worden welke vervolgens weer een uitdaging voor de talenten binnen je organisatie vormen. Tot zover voor velen niets nieuws. Het geheim schuilt in het definiëren van de juiste magische ingrediënten deze dienen werkelijk meetbaar te zijn.

Mijn stelling: werkelijk alles is meetbaar te maken. Klassiek zijn productiviteit, omzet, marge, kosten en dergelijke, deze weten we vaak prima meetbaar te maken. Maar hoe maak je balans tussen werk en privé, voorkomen van uitval, persoonlijke ontwikkeling, bevlogenheid en talent ontwikkeling meetbaar?

Daag mij uit! Samen maken we ook deze meetbaar!

Hans van der Kooij

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Lees en word rijk!

In zijn klassieker ‘Think and Grow Rich!’ (‘Denk groot en word rijk!’) beschreef Napoleon Hill in 1937 wat succesvolle mensen gemeen hebben. Hij interviewde vele succesvolle mensen en vond interessante parallellen die hij omzette in een duidelijk stappenplan.
Gepost door LMI Nederland op 02 maart 2016 23:43:02
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap
Hill’s bevindingen en stappen zijn vandaag de dag nog steeds van grote waarde. Zijn boek kent inmiddels vele versies, wat eveneens een teken is van goede verkopen :-)

LMI Blog Lees en word rijk De vragen die zich nu opwerpen zijn: 
 • Welke resultaten heeft dit boek de wereld gebracht? 
 • Zijn (relatief) meer mensen, of is de mensheid, meer succesvol? 
 • Worden de principes en stappen nu door velen gevolgd en is de huidige wereld beter dan die van 100 jaar geleden??? 
Misschien moet ik deze vragen anders formuleren: Als jij een briljant boek leest, ga je wat je leest dan ook toepassen? Als je eerlijk bent dan luid het antwoord hoogstwaarschijnlijk ‘Nee!’. 

Ken Blanchard, de beroemde schrijver van managementboeken, ontdekte eind vorige eeuw precies dat: Iedereen is lyrisch over zijn boeken maar als hij vraagt hoe ze het toepassen blijft het angstig stil …

Eerder in de 20e eeuw, nu 50 jaar geleden, liep LMI-oprichter Paul J. Meyer hier al tegenaan en perfectioneerde een oplossing. LMI levert daardoor ontwikkelprogramma’s die wèl succesvol gedrag ontwikkelen en daardoor mensen en bedrijven direct meer succesvol maken. Ken Blanchard ging bij zijn vriend Paul Meyer te rade en schreef, samen met hem en Dick Ruhe, het boek ‘Know Can Do!’

De werking van Meyer’s LMI-methode wordt tegenwoordig door onafhankelijk wetenschappelijk research onderschreven. Het komt neer op het doordacht aanreiken van stappen en kennis die direct aansluiten op de dagelijkse praktijk. 

Enkele tips om direct toe te passen: 
 • Lees niet teveel in één keer.
 • Lees met herhaling.
 • Focus op praktische resultaten.
 • Pas ideeën direct toe.

Mijn vraag van deze week: Wat ga jij doen met wat je hierboven gelezen hebt?

Graag tot over twee weken,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Wat vind jij hier nu van?

Onlangs las ik een boek van een gezaghebbende auteur waarin werd betoogd dat het beter is om geen mening te hebben. Deze gedachte vind ik waardevol en wil ik hier graag eens met je bespreken.
Gepost door LMI Nederland op 24 februari 2016 13:32:28
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap
Het volgende mogen we als waarheid beschouwen:
LMI Blog Succes ervaren
 1. Onze omgeving is, zelfs zonder wat door mensen is bedacht, uiterst ingewikkeld en zelfs de grootste geleerden kunnen de toekomst nog niet met zekerheid voorspellen. Daarom bestaat de kansrekening ;-)

 2. Onze zintuigen nemen niet alles waar.
  Denk bijvoorbeeld maar aan UV- of röntgenstraling die we niet kunnen zien, horen, ruiken, proeven of voelen.

 3. In ons hoofd wordt wat de zintuigen aanleveren onbewust gefilterd. Daardoor is onze waarneming veel kleiner dan wat de zintuigen waarnemen. 

Voortbouwend hierop betoogde de auteur dat 
 1. We allemaal weleens meemaken dat er meer of andere feiten op tafel komen waardoor we onze mening zouden moeten herzien. Dat is soms erg lastig.

 2. De ene mening de andere oproept: Het hebben van een mening splijt de eenheid en volgens de tweede wet van Newton roept een mening die de ene kant op gaat een even grote tegengestelde mening op die de andere kant op gaat.

 3. Het hebben van een mening een vorm van trots is die voortkomt uit onze behoefte om ons van anderen te onderscheiden (ons ego). 

Waarom wil ik dit met je te delen? Wat kun je hiermee? 
 • Je kunt beter zeggen dat je ergens waarde aan hecht dan dat het waardevol is

 • Je kunt beter aangeven dat je ergens van houdt of dat je het leuk vindt dan dat je aangeeft dat het leukste, het beste, of wat dan ook is
Zo behoud je de eenheid (niemand zal je aanvallen op het feit dat je iets leuk vindt). Ook kun je zo een gedachte aanhangen en probleemloos van gedachten veranderen wanneer je andere feiten (of feiten ‘anders’) waarneemt. 


Mijn vragen aan jou zijn deze week: Waarover ben jij het met anderen oneens? Welke waarnemingen liggen daaraan ten grondslag?

Graag tot volgende week,
Edwin Hoek

PS: Wil jij ervaren hoe je je succes fundamenteel kunt vergroten? Dan krijg je binnenkort een uitgelezen kans tijdens onze workshop! Houd hier onze agenda in de gaten.]

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Leiderschap & Interne weerstand

Heb jij ook dat je soms dingen wel wilt doen maar het toch niet doet? Dan hebben we het over persoonlijk leiderschap.
Gepost door LMI Nederland op 03 februari 2016 13:36:13
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Persoonlijk Leiderschap
Al enige tijd heb ik geen blogs geschreven. Toch wilde ik het wel graag. Waarom heb ik het dan niet gedaan, zul je je afvragen. En dat is een terechte vraag die ik mezelf natuurlijk ook herhaaldelijk gesteld heb. De antwoorden bevielen me alleen niet. Tot nu!

LMI Blog Interne weestand Vrijwel iedereen heeft wel dingen die zij of hij zou willen doen maar gewoonweg niet doet. Daar is veel over te zeggen; onder meer dat de slotconclusie altijd is dat je de oorzaak bij jezelf moet zoeken en corrigeren. Immers, de beste leiders nemen de omstandigheden niet voor lief maar scheppen de omstandigheden die ze nodig hebben. Attitude (mentale houding) is alles!

Terug naar het voorbeeld, het schrijven van mijn blogs: Ik werd geblokkeerd door een aantal moeilijk te combineren gedachtegangen: 
 • De wereld is al vergeven van blogs; wie zit er nu helemaal op een blog van mij te wachten; 
 • Bij LMI zijn we doel- en resultaatgericht, dus mijn blog moet de lezer wezenlijk iets opleveren; 
 • De afgelopen 50 jaar heeft LMI bewezen dat het ontwikkelen van leiderschap een kwestie is herhaling en actie in de dagelijkse praktijk. Het lezen van de blog kan een lezer wel ideeën geven, maar niet direct veranderen… 
Uiteindelijk heb ik mij hierover heen gezet omdat wij je bijzonder veel te bieden hebben en het wel een mooie uitdaging is om dat ook via blogs te doen. Concreet kies ik daarom de volgende insteek:
 • Wekelijks een korte blog die snel te lezen is. 
 • Lezers worden aangemoedigd om de blog herhaald te lezen. 
 • De lezer wordt wekelijks gevraagd één kleine opdracht te vervullen. 
De vraag van deze week: Maak de komende week voor jezelf een lijstje van de dingen die jij graag zou willen doen maar waaraan je, om wat voor reden dan ook, maar niet begint. 

Graag tot volgende week,
Edwin Hoek

Zou u zichzelf verder willen ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 2 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe wordt u een succesvolle Effectieve Leider? Door Persoonlijk Leiderschap!

Leiderschap is een proces waarbij een individu een team van individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken.
Gepost door LMI Nederland op 07 augustus 2014 10:18:48
Bookmark and Share

Tags: Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Management, Persoonlijk Leiderschap
Leiderschap is een proces waarbij een persoon één of meerdere mensen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Leiderschap is het bereiken van resultaten met mensen. Meestal is de leider iemand die een formeel leidinggevende positie heeft binnen een team, maar dit is zeker geen vereiste.

effectief leiderschap en persoonlijk leiderschapIn bedrijven spreekt men meestal niet van leiders, maar van managers. 
Tussen beide begrippen lijkt een verschil te bestaan: management is vooral een rationeel proces, gericht op de technische aspecten van leiding geven.

Leiderschap heeft vooral betrekking op de meer persoonlijke aspecten, waarbij het er om gaat de medewerkers te beïnvloeden om gedrag en prestaties in de gewenste richting te sturen.

Persoonlijk leiderschap is de vaardigheid om jezelf te leiden; te bepalen hoe je leven eruit moet zien.

De persoonlijk leider zorgt er, door zelfkennis, planning en actie, voor dat zijn of haar leven er zo uit komt te zien. 
Een goed persoonlijk leider schept en behoudt een gezonde balans tussen de diverse levensgebieden en leeft in harmonie met de omgeving. Persoonlijke motivatie en zelfbeeld zijn de sleutel tot hoe hij/zij presteert, reageert en leidt. 

Succesvolle leiders beheersen alle aspecten van het leiderschap. 
De beste leiders blinken uit in alle aspecten die het leven te bieden heeft. 

Omdat de zakenwereld zich heeft ontwikkeld en is veranderd, is de behoefte aan effectieve leiders explosief toegenomen. 
Een bedrijf zal zich slechts tot een werkelijk krachtige en innovatieve organisatie ontwikkelen als het door de gehele organisatie leiders ontwikkelt. 

In de organisatie van de toekomst is zelfs iedereen een leider; alleen wanneer mensen in staat zijn zichzelf te leiden zijn zij namelijk ècht gemotiveerd om creatief en innovatief te zijn. 

Daarom moet het leiderschap van elke medewerker worden ontwikkeld!

Zou u zichzelf verder willen ontwikkelen als Leider?
Maak kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.
Download dan nu dit 29 pagina's tellend GRATIS eBook: De Effectieve Leider - Persoonlijk Leiderschap

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

LMI Nederland Blog

Het LMI Nederland blog behandelt alles dat te maken heeft met effectief leiderschap en management. 

Daarnaast zijn wij ook op de volgende sociale media actief:

  LMI Nederland Facebook      Twitter LMI Nederland

Inschrijven email

Wilt u op de hoogte gehouden worden als er een nieuw artikel wordt gepubliceerd?
Meld u dan hier aan.
E-Mail

Blog Onderwerpen