HomeContactSitemapStel in als favoriet
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Zoek op de website
LMI Nederland Blog

Hoe krijg en behoud je de leiding over je leven?

In de huidige maatschappij worden veel mensen geleefd. Door de snelle en vele ontwikkelingen kunnen ze niet anders dan reageren op wat er gebeurt. Ze zijn reactief in plaats van proactief!
Gepost door LMI Nederland op 25 mei 2017 08:08:19
Bookmark and Share

Tags: 2017, Algemeen, Doelen stellen, Doelstellingen, Effectief Leiderschap, Leiderschap Ontwikkelen, Persoonlijk Leiderschap
Op zich kan dat prima zijn, als je jezelf hierin maar niet voorbijloopt of zelfs verliest. Dat uit zich namelijk vaak in psychische en lichamelijke klachten waarvan je niet gelukkiger wordt. Ook je omgeving wordt hiervan niet gelukkiger en je prestaties op allerlei vlakken nemen af. 

De vraag is: Hoe doorbreek je dit en krijg je weer de leiding over je leven?

LMI Blog Leiding over je leven

De stappen
Bij Leadership Management (LMI) pakken we dat volgens ons ‘Total Person TM‘ concept in grote lijnen als volgt aan: 
 1. Schrijf op wat je allemaal (nog) ‘moet’ en graag wilt. Zo krijg je overzicht en komt er ruimte in je hoofd omdat er niets steeds ‘Oh ja, ik moet nog …’-gedachten blijven opkomen. 

 2. Stel doelen op elk van 6 levensgebieden. Zo zorg je ervoor dat je je aandacht kunt richten op belangrijke zaken op belangrijke onderdelen van je leven (zodat je op alle punten voortgang ervaart en er voor je gevoel niets bij inschiet). 

 3. Bereik belangrijke resultaten en vorm nieuwe gewoonten. Nu gaat het erom dat je op het bereiken van je doelen focust en proactief bent. 

Stappen 1 en 2 zorgen voor overzicht, mentale rust en motivatie. Zo werken ze reactief gedrag tegen. Stap 3 doet dat ook maar is lastiger omdat het hier gaat om het vormen van proactief gedrag in de dagelijkse praktijk; dat betekent dat gewoonten moeten worden bijgesteld. Vandaar dat we daarbij ook uitgebreid begeleiden, tegen een vaste prijs en met resultaatgarantie. 

Kanttekeningen
Bij bovenstaande moet nog worden opgemerkt dat voor sommige mensen nog een nul-stap nodig is. Het betreft situaties waarin sprake is van een onverwerkt verleden (zoals bijvoorbeeld een burn-out) waarmee eerst nog moet worden afgerekend. 

Gezien de beperkte lengte van deze blog en de voor iedereen toch weer andere omstandigheden heb ik de aanpak hier alleen maar globaal kunnen beschrijven. Bel of mail ons echter gerust als je hierover nog vragen of opmerkingen hebt. 

Mijn vraag deze keer luidt: In hoeverre laat jij je leiden door gebeurtenissen?

Graag tot de volgende blog,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe maak je training rendabel?

Je herkent vast de situatie: Je gaat een dag of een paar dagen naar een goede training of cursus. De koffie en het eten zijn uitstekend, de docent vertelt zinvolle dingen, en het is leuk… Daarna kom je weer op je werk. Er wordt extra aan je getrokken omdat je weg bent geweest en voordat je het weet ben je een paar weken verder. Op dat moment realiseer je je dat het rendement van de cursus of training NUL is en zal blijven!
Gepost door LMI Nederland op 26 september 2016 11:39:17
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Doelstellingen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Persoonlijk Leiderschap, SMART doelen
Vandaag sprak ik een enthousiaste manager die ik een oplossing kan bieden voor exact die situatie! Zijn teamleden waren allemaal naar Breda gereisd om zichzelf beter te leren kennen, hun toekomst in kaart te brengen en vervolgstappen te bedenken. Na de training was iedereen erg enthousiast en ging het leven weer verder, maar steeds als de manager vroeg naar de voortgang bleek die er om allerlei redenen niet te zijn. Hoe kan dat? 

Daarvoor zijn grofweg twee redenen aan te dragen:
LMI Blog Training rendabel maken
 1. De attitude bleef onveranderd!
  De cursus was motiverend, maar die motivatie was snel verdwenen omdat hij van buitenaf kwam. Om langdurig gemotiveerd te zijn en blijven moet de motivatie 'van binnenuit' komen; je moet het zelf echt graag willen.

 2. Gewoonten bleven onveranderd!
  Om dingen anders te gaan doen is extra energie nodig. Elke natuurkundige kan u vertellen dat een verandering van richting energie kost; de natuurlijke en ‘energiezuinige’ manier om door te gaan is om hetzelfde te blijven doen.
De oplossing omvat met name de volgende ingrediënten: 
 • Zorg voor duidelijke en motiverende doelen (persoonlijk waardevol, niet te hoog en niet te laag gesteld, en begin met kleine stapjes);

 • Begeleid/Coach/Train in de dagelijkse praktijk op basis van de doelen; dicht bij de werkvloer. Zorg voor een veilige leeromgeving, waar ruimte is om fouten te maken;

 • Draag op basis van de te bereiken doelen met regelmaat direct toepasbare kennis aan (niet te veel en niet te weinig) en controleer wat daarmee gedaan wordt.
Hoewel de oplossing zich dus globaal snel laat omschrijven kent het goed implementeren ervan wel de nodige haken en ogen. De ontwikkelprogramma’s van LMI zijn al 50 jaar op deze werkwijze gebaseerd en worden nog steeds doorontwikkeld. Bel mij, of één van mijn collega’s daarom gerust op als je wat hulp kunt gebruiken bij het implementeren van bovenstaande; het advies is gratis omdat wij geen adviesbureau zijn :-)

Mijn vraag laat zich deze keer raden: Welk rendement behaal jij momenteel op de investeringen in training, cursussen en ontwikkeling van jezelf en je medewerkers?

Graag tot de volgende blog,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe zorg ik dat ik minder werk?

Enige tijd geleden gaf een topmanager bij een klant mij aan dat hij een normale werkweek wilde, want hij maakte werkweken van zo’n 70 uur. Dat was zijn uitdaging terwijl hij het LMI Effectieve Persoonlijke Productiviteit (EPP) programma doorliep. Misschien wil jij dat ook wel, dus
Gepost door LMI Nederland op 08 augustus 2016 13:37:05
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Effectief Leiderschap, Effectief Vergaderen, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap, Time Management
Hoe pak je dat dan aan?

LMI Blog Minder werken
 1. Krijg je doel scherp: Hoeveel wil je minder werken en waarom? Wat ga je doen in de tijd die je straks niet meer werkt?

 2. Besluit of je je werk nog wel leuk vindt, of dat je liever een (iets) andere job zou vervullen. Dit betekent niet direct dat dat dan een minder drukke baan zou moeten zijn, maar als je je werk leuk vindt dan voelt het direct al minder druk.

 3. Vervolgens is het zaak dat je een andere kijk krijgt op je werk, waardoor je anders en slimmer gaat werken. Word je bewust van hoe je (onbewust) tegen dingen aankijkt, besluiten neemt en dingen doet. Daar zijn praktische methodes en oefeningen voor die je zonder dat het veel tijd kost in de dagelijkse praktijk kunt meenemen. Dat zijn er helaas teveel om hier te behandelen. Daarom enkele voorbeelden:

  • Zorg dat je een overzicht hebt van wat er moet gebeuren en werk daar doelgericht naar toe. Werk met een actiepuntenlijst met duidelijke prioriteiten.

  • Vaak wordt 80% van het resultaat geboekt in 20% van de tijd! Bepaal welke activiteiten daarvoor zorgen en ga er meer van doen; schrap of delegeer activiteiten die onvoldoende bijdragen. Werk bewust aan de ontwikkeling van jezelf en anderen. Zorg dat je stapje-voor-stapje in de praktijk steeds beter wordt.

 4. Daarna is het natuurlijk nog steeds mogelijk dat je voor je gevoel nog steeds teveel werkt omdat er gewoon structureel teveel moet gebeuren. Wellicht is het dan handig om de taken op het werk anders te verdelen of misschien zelfs een nieuwe kracht in te huren. Niemand is erbij gebaat als je overspannen thuis komt te zitten!
Overigens heeft bovengenoemde EPP-deelnemer het voor elkaar gekregen dat hij zijn wekelijkse werk in ongeveer 50 uur af kreeg. Dat voelde voor hem goed, maar ook voor zijn werkgever. Een andere werkgever berekende laatst het rendement in geld en kwam uit op 52% in het eerste jaar. In onze ervaring pakt minder werken op deze manier voor alle partijen vrijwel altijd positief uit; reden om dit waar nodig zeker te overwegen.

Mijn vraag aan jou luidt deze week: Hoe goed voel jij je, als je eerlijk bent, bij het aantal uren dat je wekelijks werkt?

Graag tot de volgende blog,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe raak je bevlogen?

Vorige week schreef ik over het aantrekken van bevlogen medewerkers. Ik schreef toen dat een essentiële voorwaarde hiervoor is dat je als leidinggevende zelf bevlogen bent. Maar hoe doe je dat? Hoe raak je bevlogen?
Gepost door LMI Nederland op 30 april 2016 17:34:32
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap
Het begint met nieuwsgierigheid
Wakker je nieuwsgierigheid zoveel mogelijk aan zodat je een sterke basis hebt. Iedereen bezit een aangeboren nieuwsgierigheid. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die hun omgeving verkennen. Door geduldig te zijn en aan te moedigen leidt nieuwsgierigheid tot leren.

LMI Blog Hoe raak je bevlogen?
Soms zijn dat geduld of die aanmoediging er niet, of niet geweest, waardoor de natuurlijke nieuwsgierigheid (en het leren) onderdrukt zijn.
In eerdere blogs beschreef ik dit jaar enkele technieken om deze ‘conditionering’ op te heffen; blader gerust eens terug.

Uit nieuwsgierigheid ontstaan interesses
Nieuwsgierigheid richt zich meestal in brede zin
op de omgeving. Uit de vele onderwerpen waarnaar je nieuwsgierig bent zijn er altijd wel een paar waarin je interesse hebt. Enthousiasme en bevlogenheid ontstaan uit dergelijke interesses!

Wellicht heb je al werk dat je interesseert terwijl je toch niet echt bevlogen (meer) bent: De eerste golven van nieuwsgierigheid zijn bevredigd. Dan kun je een ander vakgebied zoeken of je nieuwsgierigheid opnieuw aanwakkeren. Nieuwsgierigheid kun je aanwakkeren door jezelf vragen te stellen waarop je het antwoord nog niet weet. 

Doe kennis op
Om enthousiast en bevlogen te raken is het essentieel dat je kennis opdoet op het gebied dat je interesseert. Door kennis heb je overzicht, bepaal je waaraan je wilt werken en ontwikkel je het geloof dat je je doelen kunt bereiken. Kennis biedt bescherming tegen aanvallen van twijfel, angst, zorgen en besluiteloosheid.

Test en versterk je overtuigingen
We zeggen vaak dat we ergens in geloven. Maar echt geloven is gebaseerd op kennis die emotioneel en ‘aan den lijve’ is getest. Bijvoorbeeld: Je hebt interesse in voetbal en je weet er alles over. Je hebt ook gelezen dat het fantastisch is om in een vol stadion te voetballen. Dat ga je echter pas echt geloven wanneer je zelf een keer in een vol stadion hebt gevoetbald.

Samenvattend: Met nieuwsgierigheid ontdek en ontwikkel je een interesse. Kennis geeft richting aan je ontwikkeling en aan je werk waardoor echt geloof ontstaat. Versterk deze vier componenten en je raakt bevlogen. Echt! 

Mijn vraag van deze week: Wat interesseert jou in je werk en wat weet je hierover nog niet?

Graag tot volgende week,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.
of lees onze brochure over Effectief Motiverend Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Toverformule!

Je kent ze waarschijnlijk ook, ondernemers die naar het lijkt echt alles voor elkaar krijgen. Het lijkt wel of ze de juiste toverformule gevonden hebben. Maar met simsalabim kom je er niet, zelfs mijn kleindochter van vier jaar is daar al lang achter.
Gepost door LMI Nederland op 09 maart 2016 20:45:00
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills
Maar hoe dan wel? Daar ik dagelijks met vele ondernemers samen zit heb ik de juiste formule en veel van de noodzakelijke magische ingrediënten gevonden! Kort samengevat is de formule MVST. Het betreft hier de Missie Visie Strategie van je onderneming en talentontwikkeling van alle betrokkenen. Dat lijkt dus redelijk overzichtelijk. Een heldere visie is beknopt, leesbaar en vooral herkenbaar voor eenieder binnen de onderneming.

LMI Blog Toverformule
Met deze wetenschap gewapend kunnen de juiste actieplannen/doelstellingen ontwikkeld worden welke vervolgens weer een uitdaging voor de talenten binnen je organisatie vormen. Tot zover voor velen niets nieuws. Het geheim schuilt in het definiëren van de juiste magische ingrediënten deze dienen werkelijk meetbaar te zijn.

Mijn stelling: werkelijk alles is meetbaar te maken. Klassiek zijn productiviteit, omzet, marge, kosten en dergelijke, deze weten we vaak prima meetbaar te maken. Maar hoe maak je balans tussen werk en privé, voorkomen van uitval, persoonlijke ontwikkeling, bevlogenheid en talent ontwikkeling meetbaar?

Daag mij uit! Samen maken we ook deze meetbaar!

Hans van der Kooij

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Lees en word rijk!

In zijn klassieker ‘Think and Grow Rich!’ (‘Denk groot en word rijk!’) beschreef Napoleon Hill in 1937 wat succesvolle mensen gemeen hebben. Hij interviewde vele succesvolle mensen en vond interessante parallellen die hij omzette in een duidelijk stappenplan.
Gepost door LMI Nederland op 02 maart 2016 23:43:02
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Management, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap
Hill’s bevindingen en stappen zijn vandaag de dag nog steeds van grote waarde. Zijn boek kent inmiddels vele versies, wat eveneens een teken is van goede verkopen :-)

LMI Blog Lees en word rijk De vragen die zich nu opwerpen zijn: 
 • Welke resultaten heeft dit boek de wereld gebracht? 
 • Zijn (relatief) meer mensen, of is de mensheid, meer succesvol? 
 • Worden de principes en stappen nu door velen gevolgd en is de huidige wereld beter dan die van 100 jaar geleden??? 
Misschien moet ik deze vragen anders formuleren: Als jij een briljant boek leest, ga je wat je leest dan ook toepassen? Als je eerlijk bent dan luid het antwoord hoogstwaarschijnlijk ‘Nee!’. 

Ken Blanchard, de beroemde schrijver van managementboeken, ontdekte eind vorige eeuw precies dat: Iedereen is lyrisch over zijn boeken maar als hij vraagt hoe ze het toepassen blijft het angstig stil …

Eerder in de 20e eeuw, nu 50 jaar geleden, liep LMI-oprichter Paul J. Meyer hier al tegenaan en perfectioneerde een oplossing. LMI levert daardoor ontwikkelprogramma’s die wčl succesvol gedrag ontwikkelen en daardoor mensen en bedrijven direct meer succesvol maken. Ken Blanchard ging bij zijn vriend Paul Meyer te rade en schreef, samen met hem en Dick Ruhe, het boek ‘Know Can Do!’

De werking van Meyer’s LMI-methode wordt tegenwoordig door onafhankelijk wetenschappelijk research onderschreven. Het komt neer op het doordacht aanreiken van stappen en kennis die direct aansluiten op de dagelijkse praktijk. 

Enkele tips om direct toe te passen: 
 • Lees niet teveel in één keer.
 • Lees met herhaling.
 • Focus op praktische resultaten.
 • Pas ideeën direct toe.

Mijn vraag van deze week: Wat ga jij doen met wat je hierboven gelezen hebt?

Graag tot over twee weken,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Succes ervaren?

Binnenkort organiseren wij een speciale workshop: Linker- en rechter-hersenhelften (ratio en emotie) gaan samenwerken en ingrediënten van succes ervaren!
Gepost door LMI Nederland op 19 februari 2016 10:37:53
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Effectief Leiderschap, Leiderschap Ontwikkelen, Management Skills, Persoonlijk Leiderschap
Iedereen kent wel de ‘tegeltjeswijsheden’ die meestal heel waar zijn. Er zijn er veel; heeeeeel veel! Hoe pak je die allemaal samen, en hoe vertaal je dat naar de dagelijkse praktijk? Eenvoudig: Ze zijn allemaal gebaseerd op natuurlijke principes.

LMI Blog Succes ervaren Met deze principes als leidraad is het eenvoudiger om te kiezen wat je moet doen, en hoe je dat moet doen om je doelen te bereiken. 
Dit fundament zullen Ronald Bos en ik 
binnenkort in een speciale workshop aanreiken.

Het enige dat je in de weg kan staan zijn de in mijn eerdere blogs beschreven interne belemmeringen in de vorm van vaste overtuigingen. Je rechterhersenhelft speelt hierin een belangrijke rol omdat die je in staat stelt om ze echt op te ruimen en er voor altijd vanaf te zijn. Dit is het specialisme van Ronald Bos en hij zal het je laten ervaren, waarna je daar zelf op kunt voortborduren.

Dat voortborduren doe je het best en het snelst op een gestructureerde manier. Je vormt nieuwe gewoonten in je denken en in je doen. Die gewoonten helpen je vervolgens om

• je te blijven bevrijden van steeds weer opduikende interne belemmeringen, en
• snel en gedegen voortgang te boeken bij het bereiken van je doelen.

Dat is waarin Leadership Management® (LMI) al 50 jaar in is gespecialiseerd. Daarover zal ikzelf je tijdens de workshop dan ook het nodige bijbrengen en laten ervaren.

Het belooft een fantastisch evenement te worden. Wil je meer grip hebben op je succes, zakelijk en privé, houd dan de Agenda op de LMI website in de gaten!

Mijn vraag van deze week: Wil jij ervaren hoe je je succes fundamenteel kunt vergroten?
[Ja? Dan krijg je binnenkort een uitgelezen kans! de LMI Agenda vind je hier.]

Graag tot volgende week,
Edwin Hoek

 

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Doelen stellen en doelen bereiken

Als leidinggevende kunt u het gedrag van een individu, groep of organisatie besturen door doelen te stellen.
Gepost door LMI Nederland op 07 augustus 2014 10:34:44
Bookmark and Share

Tags: Doelen stellen, Doelstellingen, Management, SMART doelen
Doelen stellen en doelen bereikenEen doel is een gewenste situatie, iets dat u wilt bereiken. Een organisatiedoel is een direct of indirect uit de missie afgeleide gewenste en duidelijk omschreven situatie, die op een vooraf aangegeven tijdstip bereikt moet zijn.

Als leidinggevende kunt u het gedrag van een individu, groep of organisatie besturen door doelen te stellen.

Een goede doelstelling is belangrijk en zinvol. Er gaat een ambitie achter schuil.
 
Goede gemeenschappelijke doelstellingen...
 • Inspireren en motiveren
 • Sturen het gedrag (als je geen doel heb, dan maakt het niet zoveel uit wat je doet)
 • Helpen bij het nemen van beslissingen
 • Helpen om het eens te worden in een team

Waarom een gemeenschappelijke doel?
Wanneer u de weg zoekt in de bebouwde kom van een stad, dan is een stadskaart of navigatie bijzonder handig. Maar wanneer u de weg kwijt bent in een moeras, waar de omgeving continu verandert, dan is een wegenkaart of navigatie onbruikbaar. Een eenvoudig kompas, waarop in algemene zin de richting wordt aangegeven in combinatie met uw eigen vindingrijkheid en flexibiliteit is dan van aanzienlijk meer waarde.

 "Een moeras, waar de omgeving continu verandert" is een aardige vergelijking met veel organisaties heden ten dage.
Technologie, de markt, de werknemers, de concurrentie, zeg maar gerust de gehele wereld verandert in een hoog tempo. De uitdagingen van vandaag zijn anders dan die van gisteren. En voor wat betreft morgen: er kan van alles gebeuren.
Vandaar dat het van groot belang is om vooraf de te volgen koers te bepalen, want anders loop je groot risico om in het moeras te belanden.
 
Gemeenschappelijk doel
Een statement over het gemeenschappelijk doel dient als het kompas van de organisatie, van elke afdeling en van elk team. Met de naald, magnetisch, op het noorden gericht schept het een gemeenschappelijke band binnen het team. Tegelijk nodigt het anderen daartoe uit. Het helpt u eraan herinneren welke koers u vaart.
 
Afgeleide doelen
Iets anders zijn de afgeleide doelen. Deze zijn specifiek en het zijn praktische mijlpalen die bereikt moeten worden om het gemeenschappelijke doel te bereiken.
 
Mijlpalen
Mijlpalen of meetpunten fungeren als een serie van controlepunten die helpen inzien of u voortgang boekt en of u nog op de juiste koers zit.
 
Wanneer u met uw teamleden nadenkt over het gemeenschappelijke doel en de doelstellingen, stel uzelf dan de volgende vraag: "Zijn wij hier bij elkaar om iets te bereiken of om zomaar bezig te zijn?"
Wanneer het antwoord is: "Om iets te bereiken.", dan bent u op de goede weg.
 
 
Wilt u meer leren over het bepalen van het gemeenschappelijk doel, doelstellingen en mijlpalen?
Download dan het GRATIS 40 pagina's tellende eBook "Het stellen van een gemeenschappelijk doel"
 
Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

LMI Nederland Blog

Het LMI Nederland blog behandelt alles dat te maken heeft met effectief leiderschap en management. 

Daarnaast zijn wij ook op de volgende sociale media actief:

  LMI Nederland Facebook      Twitter LMI Nederland

Inschrijven email

Wilt u op de hoogte gehouden worden als er een nieuw artikel wordt gepubliceerd?
Meld u dan hier aan.
E-Mail

Blog Onderwerpen