HomeContactSitemapStel in als favoriet
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Zoek op de website
LMI Nederland Blog

Hoe krijg en behoud je de leiding over je leven?

In de huidige maatschappij worden veel mensen geleefd. Door de snelle en vele ontwikkelingen kunnen ze niet anders dan reageren op wat er gebeurt. Ze zijn reactief in plaats van proactief!
Gepost door LMI Nederland op 25 mei 2017 08:08:19
Bookmark and Share

Tags: 2017, Algemeen, Doelen stellen, Doelstellingen, Effectief Leiderschap, Leiderschap Ontwikkelen, Persoonlijk Leiderschap
Op zich kan dat prima zijn, als je jezelf hierin maar niet voorbijloopt of zelfs verliest. Dat uit zich namelijk vaak in psychische en lichamelijke klachten waarvan je niet gelukkiger wordt. Ook je omgeving wordt hiervan niet gelukkiger en je prestaties op allerlei vlakken nemen af. 

De vraag is: Hoe doorbreek je dit en krijg je weer de leiding over je leven?

LMI Blog Leiding over je leven

De stappen
Bij Leadership Management (LMI) pakken we dat volgens ons ‘Total Person TM‘ concept in grote lijnen als volgt aan: 
 1. Schrijf op wat je allemaal (nog) ‘moet’ en graag wilt. Zo krijg je overzicht en komt er ruimte in je hoofd omdat er niets steeds ‘Oh ja, ik moet nog …’-gedachten blijven opkomen. 

 2. Stel doelen op elk van 6 levensgebieden. Zo zorg je ervoor dat je je aandacht kunt richten op belangrijke zaken op belangrijke onderdelen van je leven (zodat je op alle punten voortgang ervaart en er voor je gevoel niets bij inschiet). 

 3. Bereik belangrijke resultaten en vorm nieuwe gewoonten. Nu gaat het erom dat je op het bereiken van je doelen focust en proactief bent. 

Stappen 1 en 2 zorgen voor overzicht, mentale rust en motivatie. Zo werken ze reactief gedrag tegen. Stap 3 doet dat ook maar is lastiger omdat het hier gaat om het vormen van proactief gedrag in de dagelijkse praktijk; dat betekent dat gewoonten moeten worden bijgesteld. Vandaar dat we daarbij ook uitgebreid begeleiden, tegen een vaste prijs en met resultaatgarantie. 

Kanttekeningen
Bij bovenstaande moet nog worden opgemerkt dat voor sommige mensen nog een nul-stap nodig is. Het betreft situaties waarin sprake is van een onverwerkt verleden (zoals bijvoorbeeld een burn-out) waarmee eerst nog moet worden afgerekend. 

Gezien de beperkte lengte van deze blog en de voor iedereen toch weer andere omstandigheden heb ik de aanpak hier alleen maar globaal kunnen beschrijven. Bel of mail ons echter gerust als je hierover nog vragen of opmerkingen hebt. 

Mijn vraag deze keer luidt: In hoeverre laat jij je leiden door gebeurtenissen?

Graag tot de volgende blog,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe maak je training rendabel?

Je herkent vast de situatie: Je gaat een dag of een paar dagen naar een goede training of cursus. De koffie en het eten zijn uitstekend, de docent vertelt zinvolle dingen, en het is leuk… Daarna kom je weer op je werk. Er wordt extra aan je getrokken omdat je weg bent geweest en voordat je het weet ben je een paar weken verder. Op dat moment realiseer je je dat het rendement van de cursus of training NUL is en zal blijven!
Gepost door LMI Nederland op 26 september 2016 11:39:17
Bookmark and Share

Tags: 2016, Algemeen, Doelen stellen, Doelstellingen, Effectief Leiderschap, Leadership Management, Leiderschap Ontwikkelen, Leiderschap Stimuleren, Persoonlijk Leiderschap, SMART doelen
Vandaag sprak ik een enthousiaste manager die ik een oplossing kan bieden voor exact die situatie! Zijn teamleden waren allemaal naar Breda gereisd om zichzelf beter te leren kennen, hun toekomst in kaart te brengen en vervolgstappen te bedenken. Na de training was iedereen erg enthousiast en ging het leven weer verder, maar steeds als de manager vroeg naar de voortgang bleek die er om allerlei redenen niet te zijn. Hoe kan dat? 

Daarvoor zijn grofweg twee redenen aan te dragen:
LMI Blog Training rendabel maken
 1. De attitude bleef onveranderd!
  De cursus was motiverend, maar die motivatie was snel verdwenen omdat hij van buitenaf kwam. Om langdurig gemotiveerd te zijn en blijven moet de motivatie 'van binnenuit' komen; je moet het zelf echt graag willen.

 2. Gewoonten bleven onveranderd!
  Om dingen anders te gaan doen is extra energie nodig. Elke natuurkundige kan u vertellen dat een verandering van richting energie kost; de natuurlijke en ‘energiezuinige’ manier om door te gaan is om hetzelfde te blijven doen.
De oplossing omvat met name de volgende ingrediënten: 
 • Zorg voor duidelijke en motiverende doelen (persoonlijk waardevol, niet te hoog en niet te laag gesteld, en begin met kleine stapjes);

 • Begeleid/Coach/Train in de dagelijkse praktijk op basis van de doelen; dicht bij de werkvloer. Zorg voor een veilige leeromgeving, waar ruimte is om fouten te maken;

 • Draag op basis van de te bereiken doelen met regelmaat direct toepasbare kennis aan (niet te veel en niet te weinig) en controleer wat daarmee gedaan wordt.
Hoewel de oplossing zich dus globaal snel laat omschrijven kent het goed implementeren ervan wel de nodige haken en ogen. De ontwikkelprogramma’s van LMI zijn al 50 jaar op deze werkwijze gebaseerd en worden nog steeds doorontwikkeld. Bel mij, of één van mijn collega’s daarom gerust op als je wat hulp kunt gebruiken bij het implementeren van bovenstaande; het advies is gratis omdat wij geen adviesbureau zijn :-)

Mijn vraag laat zich deze keer raden: Welk rendement behaal jij momenteel op de investeringen in training, cursussen en ontwikkeling van jezelf en je medewerkers?

Graag tot de volgende blog,
Edwin Hoek

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?
Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Doelen stellen en doelen bereiken

Als leidinggevende kunt u het gedrag van een individu, groep of organisatie besturen door doelen te stellen.
Gepost door LMI Nederland op 07 augustus 2014 10:34:44
Bookmark and Share

Tags: Doelen stellen, Doelstellingen, Management, SMART doelen
Doelen stellen en doelen bereikenEen doel is een gewenste situatie, iets dat u wilt bereiken. Een organisatiedoel is een direct of indirect uit de missie afgeleide gewenste en duidelijk omschreven situatie, die op een vooraf aangegeven tijdstip bereikt moet zijn.

Als leidinggevende kunt u het gedrag van een individu, groep of organisatie besturen door doelen te stellen.

Een goede doelstelling is belangrijk en zinvol. Er gaat een ambitie achter schuil.
 
Goede gemeenschappelijke doelstellingen...
 • Inspireren en motiveren
 • Sturen het gedrag (als je geen doel heb, dan maakt het niet zoveel uit wat je doet)
 • Helpen bij het nemen van beslissingen
 • Helpen om het eens te worden in een team

Waarom een gemeenschappelijke doel?
Wanneer u de weg zoekt in de bebouwde kom van een stad, dan is een stadskaart of navigatie bijzonder handig. Maar wanneer u de weg kwijt bent in een moeras, waar de omgeving continu verandert, dan is een wegenkaart of navigatie onbruikbaar. Een eenvoudig kompas, waarop in algemene zin de richting wordt aangegeven in combinatie met uw eigen vindingrijkheid en flexibiliteit is dan van aanzienlijk meer waarde.

 "Een moeras, waar de omgeving continu verandert" is een aardige vergelijking met veel organisaties heden ten dage.
Technologie, de markt, de werknemers, de concurrentie, zeg maar gerust de gehele wereld verandert in een hoog tempo. De uitdagingen van vandaag zijn anders dan die van gisteren. En voor wat betreft morgen: er kan van alles gebeuren.
Vandaar dat het van groot belang is om vooraf de te volgen koers te bepalen, want anders loop je groot risico om in het moeras te belanden.
 
Gemeenschappelijk doel
Een statement over het gemeenschappelijk doel dient als het kompas van de organisatie, van elke afdeling en van elk team. Met de naald, magnetisch, op het noorden gericht schept het een gemeenschappelijke band binnen het team. Tegelijk nodigt het anderen daartoe uit. Het helpt u eraan herinneren welke koers u vaart.
 
Afgeleide doelen
Iets anders zijn de afgeleide doelen. Deze zijn specifiek en het zijn praktische mijlpalen die bereikt moeten worden om het gemeenschappelijke doel te bereiken.
 
Mijlpalen
Mijlpalen of meetpunten fungeren als een serie van controlepunten die helpen inzien of u voortgang boekt en of u nog op de juiste koers zit.
 
Wanneer u met uw teamleden nadenkt over het gemeenschappelijke doel en de doelstellingen, stel uzelf dan de volgende vraag: "Zijn wij hier bij elkaar om iets te bereiken of om zomaar bezig te zijn?"
Wanneer het antwoord is: "Om iets te bereiken.", dan bent u op de goede weg.
 
 
Wilt u meer leren over het bepalen van het gemeenschappelijk doel, doelstellingen en mijlpalen?
Download dan het GRATIS 40 pagina's tellende eBook "Het stellen van een gemeenschappelijk doel"
 
Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

LMI Nederland Blog

Het LMI Nederland blog behandelt alles dat te maken heeft met effectief leiderschap en management. 

Daarnaast zijn wij ook op de volgende sociale media actief:

  LMI Nederland Facebook      Twitter LMI Nederland

Inschrijven email

Wilt u op de hoogte gehouden worden als er een nieuw artikel wordt gepubliceerd?
Meld u dan hier aan.
E-Mail

Blog Onderwerpen